Video
Distribucije
Kompozitne
AE-VDA1/2 - Video distribucija 1/2, kompozitna
AE-VDAC 1/2 - Video distribucija 1/2, kompozitna, sa kompenzacijom
AE-CVDA16/DCR - Video distribucija 1/16, kompozitna
AE-VDAGC22DCR - Galvanski razdvojeni kompozitni kompenzacioni Video pojačavač
Komponentne
AE-RGBVDA - Video distribucija Y,Cr,Cb, (R,G,B) 1/2, komponent
AE-KYC 01 - Korektivna Y/C video distribucija
Konvertori
AE-YC 905B - Y/C Separator komponenti video signala
AE-YC/COMP - Pretvarač S-Video (Y/C) na kompozitni
Filteri
AE-VPF1 - Pasivni filter za otklanjanje bruma u Video signalu
Switcher / Matrica
Sinhroni
AE-SCVS-CS/2 - Sinhroni kompozitni Video selektor, 2 selektora sa po dva ulaza
AE-VSV 8/1+1 - Sinhroni kompozitni Video selektor 8x1
AE-VSV 16/1+1 - Sinhroni kompozitni Video selektor 16x1
AE-VMS 16X16 - Sinhrona kompozitna Video matrica 16x16
AE-VMS 32X16 - Sinhrona kompozitna Video matrica 32x16
AE-VMS 32X32 - Sinhrona kompozitna Video matrica 32x32
Asinhroni
AE-ACS 4/1+1 - Asinhroni kompozitni Video selektor 4x1
AE-ACS 8/1+1 - Asinhroni kompozitni Video selektor 8x1
Moduli
AE-VDAGC22DCR/M - Galvanski razdvojeni kompozitni kompenzacioni Video pojačavač, modul
AE-CVDA16/DCRM - Video distribucija 1/16, kompozitna, modul
AE-VSVM 8/1+1 - Sinhroni kompozitni Video selektor 8x1, modul
AE-VSVM 16/1+1 - Sinhroni kompozitni Video selektor 16x1, modul
Mobilni sistemi
Mobilni sistemi u vozilima (po narudžbini)
Mobilni sistemi - ručni (po narudžbini)
Audio
Distribucije
Galvanski razdvojene
AE-AUM-GC22 - Elektronski simetrirani Audio Multipleksni galvanski razdvojni prenosni pojačavač
AE-AUDGCS 22 - Audio distribucija signala sa simetričnim galvanski razdvojenim ulazom i simetričnim izlazom
AE-AUDGC 22 - Audio distribucija signala sa simetričnim galvanski razdvojenim ulazom i asimetričnim izlazom
AE-AUSM/LGC 22 - Audio distribucija signala sa galvanski razdvojenim mikrofonski ulazom i asimetričnim izlazom
AE-AUSSGCS 22 - Stereo audio distribucija signala sa simetričnim galvanski razdvojenim ulazom i simetričnim izlazom
AE-AUSAGCS 22 - Stereo audio distribucija signala sa asimetričnim galvanski razdvojenim ulazom i simetričnim izlazom
Obične
AE-AUD 22 - Audio distribucija signala sa simetričnim ulazom i simetričnim/asimetričnim izlazom
AE-AUDS 22 - Audio distribucija signala sa simetričnim ulazom i simetričnim/simetričnim izlazom
Pojačavač
AE-APA50-12/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 50W, prenosni sa dva napajanja
AE-APA50-24/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 50W, prenosni sa dva napajanja
AE-APA100-12/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 100W, prenosni sa dva napajanja
AE-APA100-24/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 100W, prenosni sa dva napajanja
AE-APA200-12/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 200W, prenosni sa dva napajanja
AE-APA200-24/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 200W, prenosni sa dva napajanja
AE-APA400-12/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 400W, prenosni sa dva napajanja
AE-APA400-24/220 - Audio izlazni pojačavači snage od 400W, prenosni sa dva napajanja
Moduli
AE-AUS-GC22M - Elektronski simetrirani Audio galvanski razdvojeni pojačavač sa optičkim prenosnikom signala
Kompjuterska oprema
Monitorska distribucija
AE-RGBHV 3/2 - Kompjuterska (RGBHV) Video i sinhronizaciona distribucija 1/2 za kompjuterske VGA, SVGA, SXGA, signale
AE-RGBHV 3/16 - Kompjuterska (RGBHV) Video i sink distribucija 1/16 za kompjuterske monitore VGA, SVGA, SXGA za signale
Prenosni sistemi
Mobilni sistemi u vozilima (po narudžbini)
Mobilni sistemi - ručni (po narudžbini)
Komunikacije
AE-RSCOM-GC232/2 - Galvanski razdvojena komunikacija RS232C
AE-RSCOM-GC232/485-2 - Galvanski razdvojena komunikacija RS232C na RS485
AE-RSCOM-GC232/485-9 - Galvanski razdvojena komunikacija RS232C na RS485
AE-RMVC-19SB - Daljinska komanda za video selektore, matrice i energetske sisteme
AE-RMVC-9Z - Daljinska komanda za video selektore, matrice i energetske sisteme
Energetika
Komande
AE-RS/T-16 - Galvanski razdvojena RS232/ 16 kanalna TTL komanda
AE-RS/T-32 - Galvanski razdvojena RS232/višežilna 32 kanalna TTL komanda
AE-RS/T-64 - Galvanski razdvojena RS232/višežilna 64 kanalna TTL komanda
AE-RS2/4 T-16 - Galvanski razdvojena RS232/RS485, 16 kanalna udaljena TTL komanda
AE-RS2/4 T-32 - Galvanski razdvojena RS232/RS485, 32 kanalna udaljena TTL komanda
AE-RS2/4 T-64 - Galvanski razdvojena RS232/RS485, 64 kanalna udaljena TTL komanda
AE-TCOM 8K - Galvanski razdvojena 8 kanalna komanda za komandovanje sklopkama itd.
AE-TPRK-16 - Daljinska energetska ručna komanda (tastatura) za 16 kanala
AE-TPRK-32 - Daljinska energetska ručna komanda (tastatura) za 32 kanala
AE-TPRK-48 - Daljinska energetska ručna komanda (tastatura) za 48 kanala
AE-TPRK-64 - Daljinska energetska ručna komanda (tastatura) za 64 kanala
Regulatori
AE TLR-8/16DM - Osmokanalni monofazni regulator snage
AE FR-04 - Stepenišni sklop za soft-start sijalica
AE DRH-3 - Sklop za soft start sijalica - 3kVA
AE DRH-5 - Sklop za soft start sijalica - 5kVA
AE RDI-RU16/04 - Dimerski regulator - 3kVA
AE RDI-RU25 - Dimerski regulator - 5kVA
AE RDI-RU50 - Dimerski regulator - 10kVA
AE RDI-RP16 - Dimerski regulator sa zero-crossing-om - 3kVA
AE RDI-RP25 - Dimerski regulator sa zero-crossing-om - 5kVA
AE RDI-RP50 - Regulator snage sa zero-crossing-om - 10kVA
Filteri
Mrežni
AE-SEMIF-05 - Simetrični mrežni EMI filteri bez uzemljenja
AE-SEMIF-1 - Simetrični mrežni EMI filteri bez uzemljenja
AE-SEMIF-2,5 - Simetrični mrežni EMI filteri bez uzemljenja
AE-SEMI-RFI F/G-05 - Simetrični mrežni EMI + RFI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMI-RFI F/G-1 - Simetrični mrežni EMI + RFI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMI-RFI F/G-2,5 - Simetrični mrežni EMI + RFI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMIF/G-05 - Simetrični mrežni EMI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMIF/G-1 - Simetrični mrežni EMI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMIF/G-2,5 - Simetrični mrežni EMI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMI-RFI L/G-05 - Simetrični mrežni EMI + RFI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMI-RFI L/G-1 - Simetrični mrežni EMI + RFI filteri sa uzemljenjem
AE-SEMI-RFI L/G-2,5 - Simetrični mrežni EMI + RFI filteri sa uzemljenjem
Svetlosni efekti
Dimeri
AE-NDMX-24-09/25 - 24-kanalne neonske dimerske jedinice u pokretnim kućištima (kofer)
AEDD-24M/DMX512 - 24-kanalne prenosne dimerske jedinice u transportnom kućištu pogodne za terenski rad
AE-DD-8M/V - 8-kanalna dimerska jedinica u rekovskom kućištu, predviđena za montažu u 19¨ reku
AEDD-MC64M DMX - Mikrokontrolerska jedinica za 64-dimerska kanala predviđena za ugradnju u mobilnu dimersku jedinicu 24-kanala
AEDD-OS24/125 - Rekovska 24-kanalna osiguračka jedinica sa automatskim osiguračima i indikacijom ispada osigurača
AEDD-GRR 24/125 - Rekovska razvodna prespojna jedinica (za povezivanje dimerskih modula)
AEDD-MC64 DMX - Rekovska mikrokontrolerska jedinica za 64-dimerska kanala
Specijalni zahtevi naručioca
Reklame
AE-FOREL1 - Foto osetljivi rele
AE TLR-1/16 - Jednokanalni uređaj za dinamički pogon svetlećih reklama sa klasičnim transformatorom sa magnetnim šentom
AE TLR-1/16B - Jednokanalni uređaj za dinamički pogon svetlećih reklama sa klasičnim transformatorom sa magnetnim šentom
AE TLR-8/16D - Osmokanalni uređaj za pogon svetlećih reklama sa visokonaponskim transformatorima
AE FNP-10D - Elektronski uređaj za dinamički pogon svetlećih reklama, 10 kanala
Merni uređaji
Časovnici
AE/N30-DS6C/N - Neonski digitalni časovnici sa kalendarom i temperaturom, opciono vlažnost
AE/N30-DS6C/L - LED digitalni časovnici sa kalendarom i temperaturom, opciono vlažnost
AE/N30-DSC/C - Analogni časovnici (klasični)
Specijalni zahtevi naručioca
Merači
AE-V3CT3C - Uređaj za merenje temperature tečnosti i doziranje količine protoka tečnosti
AE-T3C/X2 - Tajmeri
AE-DTL/3,5C - 3,5 digita digitalni termometar
AE-DAL/3,5C DC - Digitalni ampermetar DC
AE-DAL/3,5C AC - Digitalni ampermetar AC
AE-DVL/3,5C DC - Digitalni voltmetar DC
AE-DVL/3,5C AC - Digitalni voltmetar AC
AE-MCM-T8 - Mikrokontrolerski sistemi za praćenje i merenje temperature sa više daljinskih sondi
Displeji
AE-NUMEDIS - Numerički displej za rad u enterijeru
AE-NUMEDIS M - Numerički displej 8 izdvojenih dvostranih LED displeja
Razno
AE-TRF1 - Razdvojni transformator za antenske signale 75 Ω/75 Ω
AE-TRF2 - Razdvojni transformator za kablovski modem 75 Ω/75 Ω

 

Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja