Video > Mobilni sistemi
Ručni mobilni sistemi - po narudžbi
Opis uređaja
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
Mobilni sistemi danas predstavljaju okosnicu skupljanja i obrade podataka na terenu. Skupljeni podaci mogu biti, u raznim formatima, obrađivani na licu mesta ili samo prikupljani a kasnije obrađivani na pogodnim mestima.

U TV svetu najčešći oblik takvog prikupljanja podataka su reportažna kola, ali zbog svoje glomaznosti i ogromne cene, danas se prelazi na manje i jeftinije sisteme obrade video materijala na terenu. Ovakav sistem može vrlo kvalitetno snimati razne manifestacije (biciklističke trke, koncerte, razne sportske događaje itd.) i po potrebi ih obraditi na licu mesta zajedno sa svim ostalim podacima (statistika, najava i sl.) tako da ih operater može sve zajedno složiti i kao gotov materijal preneti putem linka svojoj matičnoj TV kući. Dakako, ovakav sistem može imati višestruku namenu i biti prilagođen za svaku potrebu ponaosob. Prednost ovakvih sistema je mobilnost i mali prostor za njegovo smeštanje, što ga čini idealnim za ubacivanje u akt-tašnu zajedno sa mikrofonima, kamerom i HDD rekorderom.

Takođe, on u sebi sadrži opciju pregleda materijala u vidu LCD-a,što ga čini idealnim za brzo novinarsko izveštavanje sa terena. Ovakav sistem takođe poseduje ugrađeni PC računar koji je zadužen za montažu snimljenog audio - video materijala, kao i sistemom daljinskog prenosa putem ISDN ili telefonske linije. U osnovi ovo je audio - video sistem, ali po potrebi on može biti samo audio, samo video ili audio - video sistem.

Ovu varijantu, zajedno sa mehanikom i elektro-mehanikom možete dobiti, od projekta do gotovog sistema, po principu "ključ u ruke".
Opcije
- Direktno snimanje sa kamerama (PAL CCIR 625/50)
- Direktno snimanje sa mikrofonima
- Prenos podataka putem linkova
- Prenos podataka putem ISDN
- Prenos podataka putem Telefonske linije
- Video mikser
- Audio mikser
- Insertovanje podataka u sliku
- Post obrada signala
Solucije - aplikacije primene
- Direktni prenosi
- Reportažna kola
- Novinarsko izveštavanje "sa lica mesta"
Izgled uređaja
 

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja