Svetlosni efekti > Reklame
AE FNP 10D - 10-kanalni sklop za dinamički pogon svetlećih reklama
Opis uređaja
Tehničke karakteristike
Opcije
Tehnički opis
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
Ovaj 10-kanalni sklop za pogon svetlećih reklama radi isključivo sa nisko-naponskim transformatorima i prilagođeni su za rad u eksterijeru i enterijeru. On u potpunosti podržava rad sa različitom dužinom cevi i sve cevi je moguće pojedinačno upariti tj. njihov intezitet osvetljaja može biti približan. Svetleće reklame napravljene sa ovim pogonom imaju mogućnost dinamičkog rada, što će reči da ima pripadajući programibilni koračajni programator režima rada.

U skladu je sa propisima o upotrebi uređaja u prostorijama sa prisustvom ljudi, jer ne proizvodi napone koji su veći od 1.000V, i kompletno je zaštićen od požara. Takođe, ne proizvodi tonske i radio smetnje.
Tehničke karakteristike
Broj kanala: 10
Režim rada: dinamički (u 10 koraka)
Regulacija inteziteta: automatska
Dužina cevi: 30 - 120cm ("krivi neon")
Max. snaga (po kanalu): do 500VA
Frekvencija mreže: 50 Hz
Napajanje: 220VAC
Ulazni priključak: 1x
Izlazni priključci: 1x priključne kleme
Kućište: aluminijumsko (hermetički zatvoreno)
Dimenzije (bez trafoa): 150 x 88 x 80mm
Dimenzije (sa trafoom): 195 x 125 x 125mm
Radna temperatura: -20°C do +60°C
Tehnički opis
 
Opcije
- Proširenje dinamičkog režima na 16 koraka
Solucije - aplikacije primene
- Scenska rasveta
- Reklame i reklamni panoi
Izgled uređaja

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja