Kompjuterska oprema > Prenosni sistemi
Mobilni sistemi u vozilima - po narudžbi
Opis uređaja
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
Mobilni sistemi danas predstavljaju okosnicu skupljanja i obrade podataka na terenu. Skupljeni podaci mogu biti, u raznim formatima, obrađivani na licu mesta ili samo prikupljani a kasnije obrađivani na pogodnim mestima.

U TV svetu najčešći oblik takvog prikupljanja podataka su reportažna kola, ali zbog svoje glomaznosti i ogromne cene, danas se prelazi na manje i jeftinije sisteme obrade video materijala na terenu. Ovakav sistem može vrlo kvalitetno snimati razne manifestacije (biciklističke trke, koncerte, razne sportske događaje itd.) i po potrebi ih obraditi na licu mesta zajedno sa svim ostalim podacima (GPS, pređeni put, statistika itd.) tako da ih operater može sve zajedno složiti i kao gotov materijal preneti putem linka svojoj matičnoj kući. Dakako, ovakav sistem može imati višestruku namenu i biti prilagođen za svaku potrebu ponaosob. Prednost ovakvih sistema je mobilnost i mali prostor za njegovo smeštanje, što ga čini idealnim za ubacivanje u razne vrste vozila, da li specijalizovana ili malo adaptirana.

Svakako, najbitnija osobina ovakvih sistema je mala potrošnja, što ga čini podesnim za napajanje preko akumulatora (12V ili 24V). Takođe, on može u sebi sadržati razne opcije pregleda materijala u vidu LCD-a ili CRT ( za tu svrhu posebno prepravljen), kao i prostora za smeštanje materijala u vidu Hard Diskova ili nekog drugog oblika zapisa (video rekorderi).

Sve ove varijante, i još mnoge nenabrojane, zajedno sa mehanikom i elektro-mehanikom možete dobiti, od projekta do gotovog sistema, po principu "ključ u ruke".
Opcije
- Direktno snimanje sa kamerama (PAL CCIR 625/50)
- Direktno snimanje sa mikrofonima
- Direktno snimanje senzora
- Prenos podataka putem linkova
- Snimanje navigacionih podataka
- Video mikser
- Insertovanje podataka u sliku
- Post obrada signala
- SAT link
- RF link
- GPRS
- GPS
- Žiroskopski senzori nagiba
Solucije - aplikacije primene
- Direktni prenosi
- Reportažna kola
- Snimanje terena (geodezija, inžinjerija itd.)
- Transport
- Sistemi praćenja obezbeđenih transporta
Izgled uređaja
 

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja