Komunikacija
AE-RMVC-9Z - Daljinska komanda za video selektore, matrice i energetiku
Opis uređaja
Tehničke karakteristike
Opcije
Tehnički opis
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
U energetici i automatizaciji sistema često nailazimo na potrebu međusobnog razdvajanja komunikacionih sistema usled dugačkih puteva kablova i pojave bruma koji se manifestuju lošom brzinom ili neispravnim podacima. Upravo je ovo rešenje za takve probleme.

Sa razvojem današnje kompjuterske tehnologije sistem komunikacija zasnovanog na paralelnim komunikacijama i dalje je u primeni, čak i sa pojavom daleko brže (poput LAN-a) jer obezbeđuju daleko bolje performanse u pogledu hardverske podrške i lake obrade. Česti problemi sa ovom vrstom komunikacija se, u fabričkoj primeni, ogleda u nepouzdanosti koja se ovakvim uređajima rešavaju vrlo lako i od relativno nepouzdane veze stvaramo vrlo sigurne i stabilne.
Tehničke karakteristike
Tip: hardverski
Tip komunikacije: paralelni
Max. dužina kabla: 400m
Izlazni priključak: 1x DB9F
Tasteri: 16x osvetljeni
Kućište: aluminijumsko
Napajanje: preko komandnog kabla
Dimenzije kutije: 1HE x19" x 44mm
Max. broj komandi u nizu: 16
Tehnički opis
 
Opcije
Nema
Solucije - aplikacije primene
- Studijska
- Industrija
- Medicia
- Kompjuteri
- Energetika
Izgled uređaja

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja