Energetika > Komande
AE-TPRK 32- Daljinska tastaturna komanda za 32 kanala
Opis uređaja
Tehničke karakteristike
Opcije
Tehnički opis
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
U energetici i automatizaciji sistema često nailazimo na potrebu međusobnog razdvajanja komunikacionih sistema usled dugačkih puteva kablova i pojave bruma koji se manifestuju lošom brzinom ili neispravnim podacima. Upravo je ovo rešenje za takve probleme.

Sa razvojem današnje kompjuterske tehnologije sistem komunikacija zasnovanog na RS komunikacijama i dalje je u primeni, čak i sa pojavom daleko brže (poput LAN-a) jer obezbeđuju daleko bolje performanse u pogledu hardverske podrške i lake obrade. Česti problemi sa ovom vrstom komunikacija se, u fabričkoj primeni, ogleda u nepouzdanosti koja se ovakvim uređajima rešavaju vrlo lako i od relativno nepouzdane veze stvaramo vrlo sigurne i stabilne.

AE-TPRK 32 se koristi za daljinsko upravljanje sklopkama ili SOLID STATE relejima. Ova daljinska komanda ima na sebi osvetljene označene tastere i napaja se preko trožilnog kabla duižine do 400m od komandne jednice. Komandna jednica se montira na DIN šinu u energetskom ormanu.
Tehničke karakteristike
Tip: PLUG IN UNIT
Tasteri:
32x osvetljeni
Dimenzije:
2RU x 19" x 44mm
Tehnički opis
 
Opcije
- Displej sa prikazom uključenih strujnih krugova
Solucije - aplikacije primene
- Industrija
- Energetika
Izgled uređaja
 

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja