Embedded sistemi
Embedded sistem je kompjuterski sistem specijalne namene, koji je potpuno zatvoren od strane kontrola uređaja. Za razliku od ličnih računara opšte namene, embedded sistem ispunjava specifične zahteve i izvršava prethodno definisane zadatke. Embedded sistem je programirani hardverski uređaj. Programibilni hardverski čip je "sirov materijal" i on je programiran određenom aplikacijom. Ovo treba shvatiti samo kao poređenje sa starijim sistemima sa potpuno funkcionalnim hardverom, ili opšte namenskim hardverom, koji imaju učitan softver eksterno. Embedded sistemi su kombinacija hardvera i softvera koji omogućavaju laku serijsku proizvodnju i raznovrsnost aplikacija.U proteklih nekoliko godina interesovanje za ovu vrstu sistema je naglo poraslo, i danas predstavlja nezaobilaznu temu u kompjuterskom svetu.

Sadržaj

Navigacija